Autoconnect CARE - new!

Autoconnect CARE is de nieuwe klantenfideliseringstool voor de autosector. Als dealer communiceert u met àl uw klanten. Gericht, relevant en geautomatiseerd. Zo voelen uw klanten zich welkom in uw bedrijf!

Fleet Value Standard - new!

Fleet Value Standard is de betrouwbare en statistisch onderbouwde restwaardereferentie voor de Belgische voertuigenmarkt. De eerste en enige. Onmisbaar dus voor een accurate inschatting van uw restwaarderisico!

Autoconnect WEBSHOP

Op de WEBSHOP van inMotiv bestel je je voorste nummerplaat online. Handig en snel. Je vindt er ook alle andere wettelijke uitrusting om veilg op weg te gaan.

Qualidata - new!

Uw klantgegevens 100% up to date! Binnen de datacommunity worden uw klantgegevens permanent vergeleken met de data van de andere deelnemers. Een innovatieve en betaalbare oplossing met respect voor privacy en vertrouwelijkheid.